Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

HARMFUL TRADITIONAL PRACTICES AFFECTING WOMEN & GIRLS