Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

ACTION TO END CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION: A REVIEW OF THE EVIDENCE • 2020