Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU