Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms