Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
24.08 2020

24.08.2020: Capacity Building training

Training on capacity building for members of LAP is planned for August 24, 2020. Topics on internet security included.