Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
24.02 2021

February 24, 2021: Online Meeting of LAP

Online meeting of LAP.

Small projects within LAP, short video about LAP, Find Another Way Campaign against Radical Changes – messages to young people online – in the agenda.