Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
26.01 2021

January 26, 2021: Online meeting with Vesislava Tancheva, discussion

Online meeting with the journalist and PR Vesislava Tancheva for LAP members, discussion.

Topics: fake news, public communications, trustful and propaganda websites.