Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Елица Лингорски

Проект „А дали е така … (разкази за силата и насилието)“ цели да помогне на децата, живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), да различават видовете насилие, да ги разпознават в чуждото и собственото поведение, да изработват умения за устояване на срещано в ежедневието насилие и експлоатация, както и да създадат един смислен и положителен за тяхното самочувствие и развитие разказ за преживяна травма. Един от основните стремежи е и това да се стимулира дискусия в по-широка част от обществото относно уязвимостта на децата без родителска грижа по отношение на сексуалната злоупотреба и експлоатация. 

На 3 юни 2021 г. се състоя онлайн работна среща, на която бяха представени изводи и заключения от арт-работата с деца и младежи, живеещи в ЦНСТ. Запис от нея можете да видите тук:

Как да изработваме умения у децата за устояване на ефектите от тормоз и насилие на сексуална основа? – Деинституционализацията на децата в България (nbu.bg)

Голяма част от децата и младежите, живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), са преживели на много ранна възраст различни форми на насилие и злоупотреба. Те са се сблъсквали с „невидими“ форми на насилие като неглижиране, живот в бедност и силно стресова (семейна) среда, стигматизиращо и дискриминиращо отношение, липса на контрол върху това, което се случва с тях и върху решенията за собствения им живот и благополучие. Израствайки по този начин, децата не се научават да различават насилието като безусловно недопустимо поведение, а също така и не намират в обкръжението си други форми на приемливо ненасилствено поведение. 

  • Инициативата се осъществява в рамките на проекта на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве „Умението да променяш: Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи“ (2019–2021), подкрепян от фондация „Оук“.