Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Автор: Асоциация Родители

СЕДМИЦА НА БАЩАТА 2021

Младежите водят промяната

Методика за подготовка на младежи за обучители на връстници по темата превенция на сексуалната експлоатация онлайн Автори: Емануил Георгиев, Антоанета Василева, Десислава Асенова, Мариета Гечева

Децата и техните онлайн проблеми: експертна помощ от Консултативна линия за безопасен интернет 124 123