Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

Онлайн среща с проф. дмн Радка Аргирова, водещ вирусолог с дългогодишен научен и практически опит беше проведена на 7 януари 2021 г. Срещата провокира интереса и привлече вниманието на над 80 човека от всички райони на страната – сред тях членове на партньорството за учене и действие (ПУД), членове от екипа и Управителния съвет на БАСП, представители на граждански организации, институции, лекари и здравни медиатори. Темата на събитието беше „SARS-CoV-2 – за вируса, специфичната диагностика и ваксините”.

По време на продължилия повече от два часа и половина форум беше представена лекция, включваща информация за възникването на епидемии и пандемии, механизми на възникване и еволюция при вирусите; основни общоприети факти, диагностика и развитие на Ковид 19. Беше направен обзор на видовете тестове за Ковид, качествата на антигенния тест, видовете PCR тестове, като специално беше обрънато внимание на случаите с фалшиво негативни резултати, асимптомни пациенти, симптомни пациенти с негативни резултати. Специално внимание беше отделено на различните разработени ваксини срещу вируса. След лекцията участниците се възползваха от възможността да задават допълнителни въпроси. Ето някои от тях:

  • Подходящо ли е ваксинирането на лица, които имат автоимунни заболявания, включително и алергии?
  • Има ли ясна позиция относно това за колко време се създава имунитет?
  • Какво е значението на вирусния товар за развитие на Ковид?
  • Как се променя вирулетността на вируса?
  • Има ли резистентни към вируса хора?
  • В какви случаи PCR тестовете не отчитат Ковид?
  • Има ли проблем за поставяне на ваксина при лица, ползващи имуносупресори?
  • Преболедувалите, които имат антитела, следва ли да се ваксинират и след какъв период от време?

Събитието премина при изключително голям интерес, като бе осъществено в рамките на предвидените за изграждане на капацитет срещи с различни специалисти по проекта на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) „Умението да променяш”, подкрепян от фондация ОУК.

Проф. Радка Аргирова, д.м.н., е вирусолог в Болница Токуда, основател и ръководител на първата лаборатория по СПИН в България, Председател на Българското дружество по медицинска вирусология (от 2001 г.), член на Международното дружество за СПИН и на Европейската клинична асоциация по СПИН и Председател на Медико-биологична секция към Хумболтовия съюз в България (от 2010 г.).

Лекцията можете да гледате тук: Пандемията Covid-19 анализирана и обяснена / Covid-19 pandemic analyzed and explained – YouTube

Аудиозаписът от последвалата дискусия: AUDIO prof. Argirova Q&A session, January 7th, 2021 by BFPA (soundcloud.com)