Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

Семинар за стратегическо планиране на Партньорството за учене и действие (ПУД)се проведе на 23-25 юли 2020 г. в Долна баня. Представители на различни организации от Партньорството  взеха активно участие в разработването на ключовия документ за бъдещата работа през следващите три години. Процесът беше умело модериран от външен консултант – психолога  Йордан Танковски. 

По време на тридневната среща беше направен кратък преглед на извършеното до момента от ПУД, ревизия на мисията и визията на коалицията, както и бяха обсъдени динамичните промени във външната среда през последните няколко години по отношение политиките и нагласите на обществото за нулева толерантност към сексуална експлоатация и сексуално насилие на деца в българското общество. И Ковид19 не остана необсъден, а самото обучение се проведе на открито във връзка с пандемията.

Участниците съсредоточиха усилия и в създаване на оперативен план за действие като определиха стратегическите приоритети на ПУД, дейности, срокове и отговорници. Стратегическата визия на ПУД 2023 „Нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца в България”, е сериозна заявка за работа.
Документът предвижда периода до края на 2023 г. като мисията на партньорите е всяко дете в България да може да разчита на надеждна защита срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие и посегателства.

Срещата е част от инициативата „Умението да променяш” – проект на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, подкрепен от фондация ОУК.