Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

Долна баня

Две събития със значителна важност за Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведоха през юли 2021 г. В началото на месеца беше преразгледан стратегическия план за действие на мрежата в контекста на динамично променящата се политическа среда. Социологът Асен Благоев от центъра за обществени и политически изследвания и проучвания Галъп Интернешънъл представи актуални данни за обществената карта на страната. Една от важните отправени препоръки към ПУД е сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ) да стане по-широко и редовно представян предмет в учебната програма. Превенцията от сексуално насилие и експлоатация е част от темите, застъпвани в широката тема СРЗ. Към момента знанията за подобряване на СРЗ са без необходимото финансиране и внимание от страна на държавните институции. В този смисъл за ПУД остават важни усилията по застъпничество за разширяване на СРЗ в учебната програма на средния и горния курс в училище.

В периода 20-23 юли партньорите, работещи за превенция на сексуална експлоатация на деца, се събраха и обсъдиха работата за предварителна подготовка на информационна кампания на ПУД, която насрочиха за ноември 2021 г. Идеята е кампанията да повиши чувствителността към сексуалната експлоатация на деца, да покаже публично множеството лица на проблема и да извести за начините, по които всеки може да реагира, за да прекрати, предотврати и спаси деца, жертви на сексуална експлоатация и трафик. Като основни целеви публики на кампанията бяха определени деца в тийнеджърска възраст, родители и учители, които често нямат разбиране и чувствителност към проблема.

Участниците в събитията идентифицираха необходимост от разясняване на основни понятия за учители и родители, както и определиха изграждането на доверителна връзка на родителите с децата и младежите като ключов момент за целите на превенция от сексуална експлоатация, която може да бъде инициирана или да се случва включително онлайн. Една от целите на кампанията е създаването на нагласа за отговорност и събуждането на проактивно отношение на хората към проблема с призив да бъдат част от механизма за превенция, за да може той да заработи пълноценно.

На срещата беше обсъден и приет терминологичен речник за работата на ПУД, а също така представен наръчник с методика за подготовка на младежи за обучители на връстници и професионалисти, изработен по един от малките проекти в рамките на Партньорството „Младежите водят промяната”. Присъстващите взеха участие в ритъм уъркшоп за комуникация, въздействие и предаване на послания.

Не може просто така да оставим дете, жертва на насилие или сексуална експлоатация. Ако разберете за някой в беда, позвънете на 116111 или 124123, а също така потърсете Зона ЗаКрила.

Срещите са осъществени в рамките на проекта на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) „Умението да променяш”, подкрепян от ФРГИ.

Снимки: Anton Vassilev Fotography Начало – Anton Vassilev Photography