Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Партньорство за учене и действие

Поредната виртуална среща на членовете на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 11 май 2021 г. Работната програма включваше представяне на „Анализ за идентифициране на ключови експерти и институции с отношение към превенцията на сексуалната експлоатация на деца“ по проучване в рамките на малкия проект на Сдружение „Ре-Акт” и проследяване на напредъка по останалите микропроекти в рамките на Партньорството.

Участваха представители на БАСП, Ноу хау центъра за алтернативна грижа към НБУ, Фондация „Лале”, БЧМК, ИСДП, Сдружение „Ре-Акт”, НКБТХ, Асоциация „Родители”, Фондация ПИК, НЦОЗА, СЗО България и УНИЦЕФ.

В началото на срещата доц. Михаил Околийски разказа за два проекта на СЗО България в полза на децата и младежите и тяхното психично и сексуално здраве – HealthBuddy+ и Джобен наръчник срещу домашното насилие. Също така представи Инфографики за положително родителство, изданието „Моят герой си ти” и кампанията „България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се и прегърни живота!”

Любен Георгиев от „Ре-Акт” представи анализа за идентифициране на ключови експерти и институции с отношение към превенцията на сексуалната експлоатация на деца на сдружението, изработен в рамките на т.нар. „малък проект”, инициатива на ПУД.

Проучването извежда някои проблеми, в контекста на които работи Партньорството, каквито са: липса на статистика, липса на адекватни измерители и данни, липса на единно знание за работа на институциите, липса на ясни цели в законодателството, стара тромава структура на държавната администрация и недостатъчна връзка с действителността в работата й. Стана ясно, че във все по-нестабилната политическа обстановка институциите често не синхронизират усилията си, което като резултат е в ущърб на децата.

Представители на организации, работещи по други „малки” проекти дадоха кратък отчет за напредъка по техните дейности. Беше взето решение за необходимостта от унифициране на термините за бъдеща работа и преразглеждане на стратегическия план на ПУД на специална среща на членовете.

По време на събитието участниците обсъдиха чувствителността на децата към приеманите от повечето хора като „невинни” форми на насилие и уклонът на съвременното българско училище към повишен праг на толерантност към тормоза (булинг).

Членовете на ПУД констатираха, че ниската чувствителност към темата за насилието и различните му видове в обществото като цяло остава проблем.