Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Новини

Диалог със себе си (I част)

Необходима е подкрепа за подобряване на дигиталната грамотност на родителите

Укрепване на системата на закрила на детето в България

Партньорство за учене и действие: усилия за гарантирана устойчивост

Обмен на добри практики

Кампания на ИСДП „Бдителни родители“

Уроци за ученици и методика за работа с деца, родители и учители бяха представени на последната за 2018 среща на ПУД

Гъвкавост и органичност – силни страни на Партньорството за учене и действие

За интернет безопасността и младите хора

Партньорство за учене и действие – преглед на възможности за бъдещи сътрудничества

Партньорството за учене и действие с план за следващи стъпки

Национална конференция: Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация над деца е възможна