Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Новини

Проблемът: Насилие над деца – какво знаем и какво не за мащаба

Финал на проект „А дали е така? – разкази за силата и насилието“

Децата и техните онлайн проблеми: експертна помощ от Консултативна линия за безопасен интернет 124 123

Юли 2021 г.: преразглеждане на Стратегическия план и подготовка на информационна кампания на ПУД

Не залагай съдбата си на карта!

Театърът в работата по превенция на сексуалния тормоз и насилие на деца и младежи

Възобновена е дейността на приюта за временно настаняване и центъра за подкрепа на жертви на трафикна хора в София

Май 2021 г.: Ниската чувствителност към темата за насилие в обществото остава проблем

Април 2021 г.: Стартира Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

29 април 2021 г.: Международна онлайн конференция Подкрепа на деца в периода на преход към зрялост

Методика за работа с юноши в ЦНСТ по превенция на сексуална експлоатация

Конференция: Добри практики и подходи за закрила на децата