Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Новини

Юли 2021 г.: преразглеждане на Стратегическия план и подготовка на информационна кампания на ПУД

Не залагай съдбата си на карта!

Театърът в работата по превенция на сексуалния тормоз и насилие на деца и младежи

Възобновена е дейността на приюта за временно настаняване и центъра за подкрепа на жертви на трафикна хора в София

Май 2021 г.: Ниската чувствителност към темата за насилие в обществото остава проблем

Април 2021 г.: Стартира Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

29 април 2021 г.: Международна онлайн конференция Подкрепа на деца в периода на преход към зрялост

Методика за работа с юноши в ЦНСТ по превенция на сексуална експлоатация

Конференция: Добри практики и подходи за закрила на децата

Онлайн среща на ПУД в търсене на различни подходи при работа с младежи

Публичните комуникации – предизвикателства и възможности. Онлайн среща с журналистката Весислава Танчева

Пандемията Ковид-19, ваксините: онлайн среща за членовете на ПУД с вирусолога проф. Радка Аргирова