Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Новини

ПУД одобри Стратегическия си план за работа

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува – задай си въпросите!

Intergroup Expert Meeting on EU Legislation on the Fight Against Child Sex Abuse Online

AMBIT или Как да работим с младежи и деца, които не искат помощта ни?

Шест малки проекта в рамките на ПУД получиха подкрепа

ПУД се запозна с програмата Кибер Скаут на Safenet

Семинар за стратегическо планиране на Партньорството за учене и действие (ПУД)

Диалог със себе си (I част)

Необходима е подкрепа за подобряване на дигиталната грамотност на родителите

Партньорство за учене и действие: усилия за гарантирана устойчивост

Обмен на добри практики

Кампания на ИСДП „Бдителни родители“