Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

ЗДРАВНО И СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ