Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and Exploitation: Evidence review, 2015