Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Сексуална експлоатация на деца – дейност на полицията за нейното ограничаване, изд. 2007 г.