Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Автор: Petya Dimitrova

Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms

HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000 AuthorsThis report has been prepared by Jagoda Gregulska (Ecorys), Dr. Claire Healy (ICMPD), Agnieszka Makulec (Ecorys),Dr. Elena Petreska (ICMPD), Dominika Safin (Ecorys) and Joanna Smętek (Ecorys) for the European […]

Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU

EUROPEAN COMMISSIONDirectorate-General for Migration and Home AffairsDirectorate D – Law Enforcement and SecurityUnit D5 – Organised Crime and Drugs PolicyContact: Éva Dimovné KeresztesE-mail: HOME-NOTIFICATIONS-D5@ec.europa.euEuropean CommissionB-1049 Brussels

Intergroup Expert Meeting on EU Legislation on the Fight Against Child Sex Abuse Online

Кампания на ИСДП „Бдителни родители“

Кампания на ИСДП „Бдителни родители“

Сайт на кампанията www.bditelniroditeli.com/ Фейсбук страница www.facebook.com/careful.parents.BG/ Кампанията „Бдителни родители“ обръща внимание върху ключовата роля на родителската бдителност в закрилата на децата от онлайн заплахите. Посланията на кампанията се фокусират […]

Помисли преди…