Кампания „В любовта няма насилие“. Комикси за работа: стереотипите (2/10)

Стереотипите, че мъжете винаги са готови за секс, често се използват като оправдание за сексуално насилие.

Кампания „В любовта няма насилие“. Комикси за работа: сексуалният натиск (1/10)

Сексуалният натиск е насилие, недопустимо дори в дългите сериозни връзки.

ЗА ДА РАЗЦЪФТЯТ…

… или как да създадем за децата си подкрепяща среда за развитие. Наръчник за родители на деца от 0 до 7 г. Още с появата на детето, а и докато […]

Детската градина кани бащата

Практики за професионалисти В наръчника намерите полезни статии с факти и изследвания за ролята на бащата, развитието на децата и общността на детската градина.

Семеен комплект „Дигитално-медийна грамотност – лесно, като игра“

Семейният комплект е предназначен за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните родители и в него ще откриете информация за това как безопасно да въведете децата си в онлайн […]

10 начина да останем близо до децата си и в Интернет

Мобилните телефони, таблетите, заедно с приложенията YouTube, TikTok и Facebook са неразделна част от ежедневието на деца и тийнеджъри. Всички се увличаме по виртуалния свят, но как като родители да […]

Грамотни деца в дигиталната ера: Компас за родители

Наръчникът е предназначен за родители на деца от 3- до 11-годишна възраст и има за цел да запознае родителите с важните умения на 21. век, формиращи „дигитално-медийната грамотност“.„Компас за родители“ […]

Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms

HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000 AuthorsThis report has been prepared by Jagoda Gregulska (Ecorys), Dr. Claire Healy (ICMPD), Agnieszka Makulec (Ecorys),Dr. Elena Petreska (ICMPD), Dominika Safin (Ecorys) and Joanna Smętek (Ecorys) for the European […]

Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU

EUROPEAN COMMISSIONDirectorate-General for Migration and Home AffairsDirectorate D – Law Enforcement and SecurityUnit D5 – Organised Crime and Drugs PolicyContact: Éva Dimovné KeresztesE-mail: HOME-NOTIFICATIONS-D5@ec.europa.euEuropean CommissionB-1049 Brussels

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията […]

ЗДРАВНО И СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ

Ръководство за групи за взаимопомощ / София 2020 г. Разработено в рамките на проекта „Моето тяло, моите права”, изпълняван с координиращата роля на Международната федерация по семейно планиране иподкрепен от […]

Safeguarding Young People in Care

This report is one of the products of the Erasmus+project ‘Safeguarding Young People in Care’.Safeguarding Young People Care is a collaborationof university partners Absalon University College(Denmark), Amsterdam University of AppliedSciences […]